Podmínky ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 1.9.2023

1. Úvod

Děkujeme vám za návštěvu webové stránky ubytovanijemnice.cz. Věříme, že ochrana vašich osobních údajů je důležitá, a proto jsme vytvořili tyto Podmínky ochrany osobních údajů, které vám poskytnou informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Tímto vás informujeme o vašich právech a povinnostech týkajících se ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování osobních údajů

Můžeme shromažďovat různé druhy osobních údajů, včetně, ale neomezeně na:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • IP adresa
 • Informace o používání webové stránky

3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

 • Zpracování rezervací ubytování
 • Poskytování informací o našich službách a nabídkách
 • Zlepšení našich služeb a webové stránky
 • Administrace zpětné vazby a hodnocení od našich zákazníků
 • Ochrana proti podvodům a zneužití

4. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v souladu s platnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše souhlas s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů umožňuje zpracování vašich údajů.

5. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s těmito třetími stranami:

 • Ubytovateli a provozovateli ubytovacího zařízení (pouze v případě rezervace)
 • Službám třetích stran, které nám pomáhají zpracovávat a analyzovat údaje
 • V případech, kdy je to vyžadováno zákonem

6. Bezpečnost

Používáme bezpečnostní opatření, která mají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením.

7. Práva subjektů údajů

Máte právo na:

 • Přístup k vašim osobním údajům
 • Opravu nepřesných údajů
 • Výmaz osobních údajů
 • Omezení zpracování
 • Přenositelnost údajů

8. Kontaktní informace

Pro jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na následující adrese:

IČ. 26290812
Prokopov 37, 671 54, Prokopov
+420 721 048 321
info@ubytovanijemnice.cz

9. Změny těchto podmínek

Můžeme aktualizovat tyto Podmínky ochrany osobních údajů a doporučujeme, abyste pravidelně prověřovali tento dokument pro nejnovější informace.

10. Platnost

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 1.9.2023 a nahrazují všechny předchozí verze.